Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής +30 6973919316

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Η απεντόμωση αποτελεί πρωταρχικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση που σέβεται τους πελάτες τις . Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε απεντόμωση εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους . οι κυριότεροι από αυτούς είναι το είδος του εντόμου που θέλουμε να καταπολεμήσουμε αλλά και ο χώρος στον οποίο θα κάνουμε την εφαρμογή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την εφαρμογή . οι κυριότεροι είναι:

  • Ψεκασμό με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης 2 atm. Με τη μέθοδο αυτή ψεκάζουμε στοχευμένα σε κρίσιμα σημεία όπου τα έντομα περπατούν επικάθονται ή φωλιάζουν . Ο ψεκασμός γίνεται και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους . Εσωτερικά σε σχισμές, περβάζια, πίσω από συσκευές και εξωτερικά σε κρίσιμα σημεία εισόδου των εντόμων. Με τη χρήση των σκευασμάτων προάγεται το βέλτιστο αποτέλεσμα στη καταπολέμηση των εντόμων αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων. Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και φιλικά στο περιβάλλον προσφέροντας ταυτόχρονα το βέλτιστο αποτέλεσμα στη καταπολέμηση των εντόμων.

  • Ψεκασμό με μηχάνημα υψηλής πίεσης: Ο συγκεκριμένος ψεκασμός γίνεται με βενζινοκηνητήρες υψηλής πίεσης σε εξωτερικούς χώρους και μεγάλες επιμολυσμένες επιφάνειες (πχ σε βιολογικούς καθαρισμούς , έλη ρέματα κτλ.) Στη συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται επιλογή του εντομοκτόνου ώστε να μην βλάπτει τα υπόλοιπα έντομα της πανίδας αλλά μόνο τα έντομα στόχο.

  • Με ειδικό τζελ για κατσαρίδες: Με τη μέθοδο αυτή τοποθετούνται τροφοελκυστικά δολώματα gel σε σημεία που συχνάζουν οι κατσαρίδες . Τα gel δεν έχουν κανέναν κίνδυνο για τον άνθρωπο και τα ζώα και δεν χρειάζεται προετοιμασία του χώρου . Η δραστική ουσία μεταφέρεται από άτομο σε άτομο σε όλο τον πληθυσμό των κατσαρίδων . Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγο της καννιβαλιστικής τάσης που ‘έχουν οι κατσαρίδες να τρων η μία την άλλη έτσι η δραστική περνάει σε όλο τον πληθυσμό μηδενίζοντας τον.

  • Νεφελοψεκασμό ψυχρή εκ νέφωση (fogging): Εφαρμόζεται με ειδικό μηχάνημα (fogger) το οποίο διαχύει το εντομοκτόνο σε μικροσταγόνες με τη μορφή καπνού 20 ως 80 μικρον σε όλες τις επιφάνειες. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά γιατί πιάνει τα έντομα ουσιαστικά στη φωλιά τους. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Please follow and like us:
Back to top